Bijstandsnorm

De bijstandsnorm is het bedrag dat iemand in uw situatie aan algemene bijstand kan ontvangen. De bijstandsnorm is opgebouwd uit een basisuitkering, waarbij eventuele toeslagen worden opgeteld en waarvan eventuele verlagingen worden afgetrokken.

Wettelijke basisuitkering
+ toeslag (maximaal 20%)
- verlaging
= Bijstandsnorm

De hoogte van de basisuitkering is wettelijk vastgelegd en is afhankelijk van uw leeftijd en uw leefsituatie. Naast de basisuitkering kan uw gemeente toeslagen en verlagingen hanteren. U kunt bijvoorbeeld recht hebben op een toeslag als u de algemene kosten van het bestaan niet kunt delen met een ander omdat u alleenstaand bent. Uw basisuitkering kan verlaagd worden als u bijvoorbeeld geen woonlasten heeft, omdat u in een kraakwoning woont.

De hoogte van de toeslagen en verlagingen zijn door uw gemeente vastgelegd in haar Toeslagenverordening. De toeslag of verlaging wordt uitgedrukt in een percentage van de wettelijke basisuitkering voor gehuwden.

Zie_wwb

Dit is een website van Kluwer Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2014, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Schijndel

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu